Shandon J.Duncan Cup- 1st  September 2018

                                 Winner   John Cotter    64 Nett

Division 1                                                                                   

  1. Connell Stewart – 66 Nett
  2. Maurice Kelly-      67 Nett
  3. Neale Baker –     68 Nett

Division 2

  1. Martin Wood – 70 Nett
  2. D.J McConnell – 71 Nett B9
  3. Stephen Sweeney – 71Nett B9

Best Gross    Peter Scobie    71

Two’s – 17                  Nine Hole G.Power 36 Pts

CSS – Home –  71

X